Sitemap: http://www.wantitneeditnow.com/sitemap.xml
歡迎訪(fǎng)問(wèn)中國科學(xué)院重慶綠色智能技術(shù)研究院!

歷任領(lǐng)導

歷史沿革

姓名

性別

職務(wù)

任職時(shí)間

籌建工作組

2011.03-2014.05

袁家虎

籌建工作組組長(cháng)

2011.03

高鵬

籌建工作組副組長(cháng)

2011.03

戰超

籌建工作組副組長(cháng)

2011.03

馮光鑫

籌建工作組副組長(cháng)(兼)

2011.06

第一屆

2014.05-2019.09

袁家虎

院長(cháng)

2014.05

高鵬

副院長(cháng)

2014.05

黨委書(shū)記、紀委書(shū)記

2014.05

戰超

副院長(cháng)

2014.05

趙曉明

副院長(cháng)(兼)

2014.06

韋方強

副院長(cháng)

2015.02

黨委副書(shū)記(主持工作)

2015.07

紀委書(shū)記

2015.07

黨委書(shū)記

2016.07

張長(cháng)城

副院長(cháng)

2015.12

陳永波

紀委書(shū)記

2016.12

劉鴻

副院長(cháng)

2018.11

第二屆

2019.09-

袁家虎

院長(cháng)

2019.09

韋方強

副院長(cháng)

2019.09

黨委書(shū)記

2020.12

張長(cháng)城

副院長(cháng)

2019.09

劉鴻

副院長(cháng)

2019.12

院長(cháng)

2023.10

陳永波

黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記

2020.12